De gemeente is voornemens om 2 paaltjes te verwijderen die op de hoek van de Heideweg/Holstraat staan.
Boeren (agrariërs) die regelmatig richting Heideweg gaan om via deze weg hun percelen te bereiken krijgen zeer moeilijk de bocht genomen. Soms wordt dit ook nog bemoeilijkt door foutief geparkeerde auto’s.

Indien hier vragen over zijn, vernemen wij deze graag van u.