Wat doen wij?

Wat doen wij als Buurtnetwerk?

  • Wij zijn betrokken inwoners uit Rothem die begaan zijn met de leefbaarheid binnen onze kern.
  • Het buurtnetwerk kan een zinvolle schakel zijn tussen de plannen van inwoners van Rothem en het beleid van de gemeente Meerssen.
  • Wij willen bewoners betrekken bij de invulling van huidige en toekomstige plannen ten behoeve, van de leefbaarheid van onze dorpskern.
  • Bewoners hebben inspraak en kunnen ideeën aandragen bij het buurtnetwerk.