Ontwerp-omgevingsvergunning Kuilenstraat 60 te Rothem Burgemeester

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afwijking bestemmingsplan/beheersverordening) een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van drie parkeerplaatsen, de aanleg van een verharde weg en het plaatsen van een schuifpoort op het perceel Kuilenweg 60 te Rothem.

Het bouwplan in strijd is met de planregels van de geldende beheersverordening ‘Kernen’, omdat binnen de bestemming ‘groen’ het realiseren van parkeerplaatsen en de aanleg van een verharde weg niet is toegestaan. De schuifpoort valt binnen de bestemming ‘Bedrijf’, maar is in strijd met de regels, omdat deze hoger wordt dan 1 meter.

Klik hier om het hele document te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *